Moje aktivity pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 

 

 

Okrem výboru pre regionálny rozvoj aktívne pôsobím aj vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.


Výbor pre životné prostredie je stálym výborom Európskeho parlamentu s pôsobnosťou pre:


1. environmentálnu politiku a opatrenia na ochranu životného prostredia, týkajúce sa najmä:

::: znečistenia vzduchu, pôdy a vôd, odpadového hospodárstva a spracovania odpadu, nebezpečných látok a prípravkov, úrovne hluku, zmien podnebia, ochrany biodiverzity,
::: trvalo udržateľného rozvoja,
::: medzinárodných a regionálnych opatrení a zmlúv zameraných na ochranu životného prostredia;
::: obnovy narušeného životného prostredia,
::: civilnej ochrany,
::: Európskej agentúry pre životné prostredie;

 

2. verejné zdravie, najmä:

::: programy a osobitné kroky v oblasti zdravia obyvateľstva;
::: farmaceutické a kozmetické výrobky,
::: zdravotné aspekty bioterorizmu,
::: Európsku agentúru pre hodnotenie liekov a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb;

 

3. otázky bezpečnosti potravín, najmä:

::: označovanie a bezpečnosť potravín,
::: veterinárnu legislatívu týkajúcu sa ochrany proti rizikám na ľudskom zdraví; hygienické kontroly potravín a zariadení potravinárskej výroby,

::: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európsky úrad pre potraviny a veterinárnu medicínu.

Viac informácií o činnosti výboru možno nájsť na jeho oficiálnej stránke - kliknutím sem.

 

Chcem dostávať Dobré správy od môjho europoslanca