Stáže v kancelárii europoslanca Miroslava Mikolášika v Bruseli

 

Využite svoju možnosť! Europoslanec Miroslav Mikolášik pokračuje v ponuke stáží aj v aktuálnom volebnom období 2009 - 2013!

Ste absolventom vysokej školy, prípadne študentom krátko pred jej absolvovaním (v poslednom ročníku štúdia)?

Nemali ste doposiaľ veľa možností na nadobudnutie skúseností v zahraničí?

Záleží Vám na budúcnosti Slovenska a Európy?

Tak táto ponuka je určená práve Vám! Prihláste sa na štipendijnú stáž v bruselskej kancelárii poslanca Európskeho parlamentu MUDr. Miroslava Mikolášika a budete to možno Vy, kto strávi niekoľko týždňov v centre diania Európskeho parlamentu!

 

Pre koho je určená stáž

Okrem už uvedenej charakteristiky kandidátov na stáž v kancelárii poslanca Mikolášika by pre nich malo platiť aj to, že svojím aktívnym prístupom chcú pretvárať spoločnosť, sú tvoriví, nápadití, vedia pracovať nezávisle, vedia si stanoviť vlastné priority a zaujímajú sa o politický, sociálny a duchovný rozvoj spoločnosti i jednotlivca.

Podmienkou absolvovania stáže je výborná znalosť anglického a/alebo francúzskeho jazyka. Uprednostnení sú kandidáti s vedomosťou oboch jazykov. Znalosť iných jazykov je výhodou.

  

AKTUÁLNY STAV: Výber stážistu na nasledujúce obdobie je ukončený

 

Stáž v poslaneckej kancelárii Miroslava Mikolášika momentálne vykonáva Jana Repelová, ktorú nahradí Slavomíra Kiššová.

 

Ďalšieho stážistu si europoslanec vybral na celoslovenskom konkurze

Pri aktívnom reprezentovaní Slovenska v Bruseli bude europoslancovi Mikolášikovi najnovšie pomáhať aj Slavomíra Kiššová. Mladá stážistka sa bude v Európskom parlamente podieľať na príprave a realizácii agendy europoslanca. Vďaka tomu si bude môcť nielen rozvinúť doteraz získané kompetencie, ale v multikultúrnom prostredí európskych inštitúcií zároveň získa množstvo nových zručnosti. S výberom kandidátov na trojmesačnú štipendijnú stáž pomáhala poslancovi Miroslavovi Mikolášikovi Kresťanskodemokratická mládež Slovenska v rámci programu Mladý stážista v EP.

 

Miroslav Mikolášik so stážistami v Bruseli

 

 

Náplň stáže:

• stážista sa zaväzuje pracovať v Bruselskej kancelárii M. Mikolášika 4 týždne v mesiaci, 5 dní v týždni počas celého obdobia trvania stáže;
• stážista sa zaväzuje spolupracovať s europoslancom a jeho asistentmi na príprave projektov podľa pokynov poslanca sa aktívne a tvorivo zúčastňovať na činnosti Európskeho parlamentu;
• počas stáže, na základe dohody s poslancom, bude stážista vypracovávať podklady seriózneho charakteru, v ktorých sa bude venovať téme súvisiacej s pracovnou náplňou, ako aj aktuálnymi potrebami Miroslava Mikolášika.


Stážista v priebehu stáže dostáva štipendium, z ktorého si pokryje výdavky spojené s cestovaním, ubytovaním a stravovaním. Cestu, ubytovanie a stravovanie si stážista zabezpečuje sám.

 

Stáže v rokoch 2005 až 2009

Dosiaľ sa na stáži v kancelárii europoslanca Miroslava Mikolášika zúčastnilo už 16 stážistov. Ako prvý absolvoval stáž na jar 2005 Martin Toman, na jeseň 2005 boli na stáži Slávka Brigantová a Adam Liberčan. Na jar 2006 bola na stáži Eva Jánošíková, v lete Michal Hrbatý a Jana Piliarová. Na jeseň 2006 sa stáže zúčastnili Jana Zuščinová a Veronika Kolková. Na jar 2007 bola na stáži Veronika Mužíková, v lete stáž absolvovala Katarína Paulíčková. Na jeseň 2007
boli na stáži Zuzana Záhradníková a Mária Cúthová. Rok 2008 začala stážou u poslanca Gabriela Malastová, na jar pokračovala Mária Leitnerová, ktorú v lete vystriedal Boris Bartho. Na jeseň strávila stáž v Európskom parlamente Katarína Garafová. Rok 2009 začal stážou Peter Rizman, po ňom stáž absolvovala Andrea Girmanová a Nataša Fedorková. Zoznam budeme čoskoro aktualizovať.

 

Chcem dostávať Dobré správy od môjho europoslanca