Na plenárnom zasadnutí sa Mikolášik vyjadril k súčasnému stavu Turecka

Znenie vyjadrenia slovenského europoslanca Miroslava Mikolášika k hodnotiacej téme stavu Turecka za rok 2009 si možno prezrieť na tomto mieste. Poslanec ho 10. februára predniesol na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Miroslav Mikolášik MEP

Plenárne zasadnutie EP, Štrasburg

10. február 2010

 

Vyhlásenia Rady a Komisie:

Správa o pokroku Turecka za rok 2009

 

Každá krajina, ktorá sa usiluje vstúpiť do Európskej únie musí nielen formálne splňovať ale sa aj vnútorne stotožňovať s minimálnymi požiadavkami v oblasti demokracie a rešpektovania ľudských práv.

 

Turecko má podľa správy o pokroku za rok 2009 pred sebou ešte veľmi dlhú cestu. Zaviazalo sa síce k reformám, dobrým susedským vzťahom a postupnému približovaniu normám a hodnotám EÚ, avšak už štvrtý rok neimplementuje ustanovenia vyplývajúce z dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a Tureckom a z dodatkového protokolu k tejto dohode.

 

Považujem za neprípustné, aby sa uvažovalo o členstve krajiny, v ktorej sú porušované práva žien, sloboda vierovyznania, zmýšľania a prejavu, kde je tolerované mučenie, diskriminácia a korupcia, a armáda pokračuje v zasahovaní do politického života a zahraničnej politiky.

 

Vyzývam preto Turecko, aby politické záväzky prenieslo do konkrétnych právnych predpisov a následne ich aj implementovalo. Jednou z reforiem by mala byť aj reforma volebného systému znížením 10 % hranice, aby sa zabezpečila pluralitná demokracia.

 

Chcem dostávať Dobré správy od môjho europoslanca