Mikroúvery: Nová šanca pre podnikateľov a nezamestnaných

Ľudia, ktorí prišli o zamestnanie a premýšľajú o založení malej firmy, ako aj mikropodnikatelia, ktorí by chceli ďalej rozvíjať svoje aktivity, môžu požiadať o finančnú pomoc vo forme mikroúveru v maximálnej výške 25 000 eur. Európska komisia vyčlenila na mirkoúvery balík vo výške 100 mil. eur, ktorý bude možné zvýšiť až na päťnásobok.

 


Komisia chce takto zlepšiť prístup k pôžičkám najmä pre rizikové skupiny a nezamestnaných, ale aj finančne napomôcť už existujúcim mikropodnikom, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov. O úver z európskeho nástroja mikrofinancovania, známeho aj ako nástroj Progres, si budú môcť záujemcovia požiadať od júla 2010.

 

Európska komisia ponúka pomoc rizikovým skupinám, nezamestnaným i mikropodnikom

So svojou žiadosťou sa treba obracať na poskytovateľov úverov vo svojich domovských krajinách, kde bude záujemcom poskytnuté aj potrebné poradenstvo a odborné vedenie.

 

Obrázky: ec.europa.eu

 

 

 

Chcem dostávať Dobré správy od môjho europoslanca