Europarlament dnes schválil smernicu, ktorá zachráni život tisícom ľudí čakajúcim na transplantáciu

Ľudom čakajúcim na transplantáciu dnes svitla nádej, že sa dočkajú životne dôležitého orgánu omnoho skôr. Presne to chce zabezpečiť nová Smernica Európskeho parlamentu (EP) o kvalite a bezpečnosti orgánov určených na transplantáciu, ktorú dnes takmer jednomyseľne schválil Európsky parlament, keď 643 zastupiteľov hlasovalo za a len 16 proti. Do úspešného cieľa predloženú normu priviedol slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik, ktorý bol jej hlavným spravodajcom.

 

 

"V posledných päťdesiatich rokoch sa stali transplantácie osvedčenou metódou a často aj jedinou možnosťou liečby. Smernica je významným medzníkom a úspechom v histórii transplantácií. Stanovenie vysokých štandardov kvality a bezpečnosti v transplantačnom procese pomôže desiatkam tisícov európskych pacientov čakajúcim na transplantáciu, a tak im zachráni život", povedal spravodajca Miroslav Mikolášik (EĽS).

 

Gratulácie k úspešnému uvedeniu návrhu smernice na takmer jednomyseľné schválenie dnes Miroslavovi Mikolášikovi adresovalo množstvo predstaviteľov Európskeho parlamentu, okrem iných aj eurokomisár pre zdravie a spotrebiteľské záležitosti John Dalli

 


Spravodajca vyjadril spokojnosť v zabezpečení ochrany darcov a príjemcov na základe princípu dobrovoľného a bezodplatného darcovstva. Tento princíp zásadne zabraňuje akejkoľvek komercializácii ľudských orgánov, a teda aj nebezpečenstvu ilegálneho obchodovania. "Musí byť zaručená najvyššia možná ochrana živých darcov. V tejto otázke sme neboli ochotní pristúpiť ku kompromisu. Princíp nekomercializácie ľudského tela a jeho častí ako takých je totiž obsiahnutý v Charte základných ľudských práv,“ dodal Miroslav Mikolášik. Pokrokové riešenie sa dosiahlo aj v otázke vysledovateľnosti orgánov od darcu k príjemcovi so zachovaním dôvernosti informácií, ku ktorým majú prístup len kompetentné osoby.

 

Za novú smernicu o kvalite a bezpečnosti orgánov určených na transplantáciu, navrhovanú slovenským europoslancom Mikolášikom, hlasovalo 643 a proti iba 16 zastupiteľov

"Rámec pre kvalitu a bezpečnosť bude vytvorený vo všetkých členských štátoch tak, aby pokryl celý reťazec od darcovstva až po transplantáciu a podnietil lepšiu spoluprácu a výmenu orgánov na európskej úrovni," dodal Miroslav Mikolášik.


Spravodajca zároveň uvítal podporu ustanovenia transplantačných koordinátorov a koordinačného tímu ako aj vytváranie špeciálnych odborných výcvikových programov pre zdravotnícky personál, čo výrazne prispeje k zvýšeniu kvality.

 


Smernica vstúpi do platnosti v priebehu tohto roka, členské štáty ju budú musieť začleniť do svojho právneho poriadku do dvoch rokov a následne podávať správy o dosiahnutom pokroku.

 

 

{gallery}TRANS_{/gallery}

Foto: Archív Miroslava Mikolášika


 

Tlačová správa o úspešnom schválení smernice v anglickom jazyku, ako bola publikovaná v Európskom parlamente:

 

 

Chcem dostávať Dobré správy od môjho europoslanca