Mikolášik: Energetická politika musí ísť ruka v ruke s ochranou zdravia a životného prostredia

Európska únia a jej členské štáty musia zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku energie za prijateľné ceny, ale pritom sa musí prihliadať na ochranu ľudského zdravia, životného prostredia, obyvateľov, ako aj na bezpečnosť zásobovania a technickú bezpečnosť. Na zasadnutí Európskeho jadrového fóra - ENEF v Bratislave to vyhlásil slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik.

 

Nástrojmi na dosiahnutie vytýčeného cieľa sú podľa Mikolášika "takzvaný vhodný energetický mix, primeraná úroveň výrobnej kapacity, rovnováha medzi dodávkou a dopytom, či znižovanie energetickej náročnosti hospodárstva". Slovenský zástupca Európskeho parlamentu a jeden z rečníkov podujatia zdôraznil, že "v dnešnej dobe atómové elektrárne vyprodukujú až 15% svetovej elektrickej energie, a tak nie je možné predstaviť si funkčný konkurenčný trh bez prispievania jadrovej energie do vyváženého palivového mixu".

 

 

Miroslav Mikolášik sa v debate so spolutvorcami foriem rozvoja jadrovej energie venoval aj otázke skladovania vysokorádioaktívneho jadrového odpadu z jadrového paliva. Skladovanie tohto odpadu, ktorého dĺžka aktivity sa ráta na tisíce rokov, Mikolášik označil za "Achillovu pätu jadrovej energie". Vyhoreté jadrové palivo je zatiaľ vo všetkých krajinách ukladané v medziskladoch - na Slovensku sa takýto medzisklad nachádza napríklad v areáli jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Mikolášik v tejto veci upozornil, že životnosť medziskladu nie je neobmedzená a v súvislosti s ňou sa hovorí len o niekoľkých desiatkach rokov. "Konečné riešenie likvidácie týchto odpadov preto považujem za najväčšiu výzvu v oblasti výroby energie z nukleárneho paliva," povedal.

 

Európske jadrové fórum zasadalo včera a dnes už po piatykrát, predmetom tohtoročných diskusií bolo nakladanie s jadrovým odpadom, jadro v nízko-uhlíkovej ekonomike a rola verejnosti v diskusii o skladovaní vyhoretého paliva. Na konferencii vystúpili aj český predseda vlády Jan Fischer či európsky komisár pre energetiku Gunther Oettinger.

 

Viac informácií o ENEF nájdete na jeho oficiálnej stránke.

 

Ilustračné foto: Archív Miroslava Mikolášika (Zdroj: Európsky parlament / David Plas) a ENEF

 

 

 

 

Chcem dostávať Dobré správy od môjho europoslanca