Ďalší úspech Mikolášika: Eurovýbor prijal jeho strategickú správu

Poslanec Európskeho parlamentu (EP) Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) dnes v jednom z výborov presadil strategickú správu o vykonávaní programov politiky súdržnosti v rokoch 2007 až 2013 a ako hlavný spravodajca EP zaznamenal ďalší výrazný úspech.

 

 

 

 

Európska komisia (EK) a členské štáty únie majú podľa správy okrem iného venovať zvláštnu pozornosť "oneskoreniam", ku ktorým dochádza pri výbere projektov u žiadateľov o podporu zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ). Správu dnes zo 46 členov parlamentného výboru pre regionálny rozvoj, ktorého aktívnym členom je Mikolášik, nepodporil iba jeden hlasujúci a jej znenie bolo prijaté takmer jednomyseľne. O správe definitívne rozhodne europarlament v máji na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.

 

Europoslanec v nej hodnotil pokroky členských štátov v čerpaní štrukturálnych fondov EÚ. Poukázal na určité strategické oblasti, v ktorých sa vyskytujú osobitné oneskorenia pri výbere projektov. Zaradil medzi ne napríklad oblasť železničného sektora, určité investície do energetiky a životného prostredia, digitálnu ekonomiku, sociálne začlenenie, správu vecí verejných a budovanie kapacít.

 

Miroslav Mikolášik ako hlavný spravodajca dnes presadil svoju strategickú správu vo Výbore pre regionálny rozvoj

 

 

EK a členské štáty vyzval, aby "na tieto oblasti zamerali zvláštnu pozornosť a vykonali dôkladnú analýzu príčin oneskorení, pretože je nevyhnutné zvýšiť tempo vykonávania programov smerujúcich k zvýšeniu blaha občanov vo všetkých regiónoch EÚ." Mikolášik tiež vyzdvihol význam transparentnosti pri prideľovaní finančných prostriedkov, pretože tá podľa neho "zvyšuje správne vykonávanie programov a hospodárenie s finančnými prostriedkami".

 

Slovenský europoslanec ako hlavný spravodajca EP vo svojom druhom funkčnom období doviedol do úspešného schválenia už smernicu o transplantácii orgánov. Strategická správa o implementácii regionálnych fondov mu bola opäť udelená vzhľadom na tento úspech i jeho skúsenosti v oblasti čerpania eurofondov v členských štátoch. Mikolášik v EP pôsobí od roku 2004, okrem iného je predsedom pracovnej skupiny pre bioetiku.

 

 

Foto: Archív Miroslava Mikolášika

 

Komunikujte aj vy s Vaším europoslancom! Pridajte si ho za priateľa na facebook-u!

Sledujte aktivity Vášho europoslanca na YouTube!

 

 

 

 

Chcem dostávať Dobré správy od môjho europoslanca