Plenárne zasadnutie v Štrasburgu tento týždeň aj o Slovensku

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa tento týždeň stretnú opäť na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu. Slovensko, ktoré bude predmetom rozpráv v otázkach dohľadu nad uzatváraním jadrovej elektrárne či prostriedkov z fondu solidarity na riešenie následkov povodní, zastupuje aj Miroslav Mikolášik (KDH/EĽS). Počas rozpráv sa zapojí do diskusie na viaceré témy a podporí konkrétne návrhy. Prinášame zoznam tém tohtotýždňového plenárneho zasadnutia EP.

 

 

 


Témy plenárneho zasadnutia EP (4. - 7. apríl 2011) podľa www.europarl.europa.eu:


 

Využitie jadrovej energie v Európe: Stresové testy a bezpečnostné štandardy

Poslanci sa budú v stredu v prítomnosti zástupcov Európskej komisie a Rady EÚ zaoberať stresovými testami jadrových reaktorov a kritériami pre určenie štandardov, ktoré majú zaistiť najvyššiu možnú úroveň ich bezpečnosti. Diskutovať sa bude aj o budúcom energetickom mixe členských štátov a o poučeniach, ktoré vyplývajú z japonskej jadrovej havárie. Hlasovanie je naplánované na štvrtok.

 

Čo so zvýšeným prílevom imigrantov? Poslanci budú diskutovať aj o Lampeduse

Poslanci budú v pondelok za účasti zástupcov Európskej komisie diskutovať o potrebe spoločnej reakcie EÚ na súčasnú krízu na ostrove Lampedusa. V dôsledku nepokojov v Severnej Afrike utieklo na tento taliansky ostrov už viac ako 15.000 imigrantov. Parlament tiež bude hlasovať o uznesení, ktoré predstaví možnosti riešenia zvýšeného prílevu imigrantov z konfliktných oblastí v budúcnosti.


Parlament zhodnotí zasadnutie Európskej rady

Parlament bude v utorok diskutovať o záveroch minulotýždňového zasadnutia Európskej rady s jej predsedom, Hermanom Van Rompuyom. Viacerí poslanci pravdepodobne vyzvú na riešenie súčasnej krízy v eurozóne prostredníctvom legislatívneho balíčka na úrovni EÚ namiesto záväzkov, ktoré by boli prijaté na medzivládnej úrovni.


Parlament bude diskutovať o Stratégii EÚ na začlenenie Rómov

Poslanci budú vo štvrtok o 16.00 diskutovať o opatreniach zameraných na lepšiu integráciu rómskeho obyvateľstva. Rozprava prebehne krátko potom, ako ich v ten istý deň schváli Európska komisia. Jednotné a pre členské štáty záväzné opatrenia, ktorých cieľom je zlepšiť prístup Rómov k zamestnaniu, vzdelaniu, ubytovaniu a zdravotnej starostlivosti, sú pre Parlament prioritou.

 

 

Slovensko v Európskom parlamente zastupuje aj Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH). Chýbať nebude ani na tohtotýždňovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.

 


Nepokoje v Sýrii, Bahrajne, Jemene a potreba radikálneho prehodnotenia vzťahov so susedmi

Poslanci budú v stredu diskutovať o najnovšej vlne nepokojov v Sýrii, Bahrajne a Jemene. Rozpravy sa zúčastní aj vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci, Catherine Ashton. Uznesenie o situácii v týchto krajinách prijme Parlament vo štvrtok. V ten istý deň budú poslanci hlasovať aj o dvoch uzneseniach vyzývajúcich na radikálne prehodnotenie vzťahov so svojimi východnými a južnými susedmi.

 

EP bude hlasovať o pokroku Islandu a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko

Európsky parlament sa bude zaoberať pokrokom Islandu a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónska v ich prístupovom procese k EÚ. Poslanci v pripravenom uznesení vyzývajú na začatie prístupových rokovaní s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko a vítajú vyhliadky Islandu na vstup do EÚ, ak sa nájde riešenie pre sporné otázky lovu veľrýb a protekcionistického rybolovu. Rozprava o oboch uzneseniach je naplánovaná na stredu, 6. apríla. Hlasovanie prebehne vo štvrtok.

 

Rozpočet Európskeho parlamentu na rok 2012 sa má znížiť

Rozpočet Európskeho parlamentu na rok 2012 by sa mal síce zvýšiť o 2,3%, avšak vzhľadom na 2,8 % mieru inflácie v EÚ-27 bude toto navýšenie v skutočnosti znamenať jeho reálne zníženie. Celková suma, ktorú bude EP schvaľovať, predstavuje výšku 1,725 miliárd eur.

 

Povodne 2010: Parlament uvoľní prostriedky z fondu solidarity

Poslanci budú už v stredu rozhodovať o uvoľnení 182,4 miliónov eur z fondu solidarity, ktoré by mali pomôcť šiestim stredoeurópskym krajinám - vrátane Slovenska - vyrovnať sa s následkami povodní. Vyplatenie prostriedkov schválil 31. marca Výbor EP pre rozpočet a to napriek výhradám poslancov voči spôsobu financovania, ktorý presadzovala Rade EÚ. Škody, ktoré v týchto krajinách spôsobili v roku 2010 povodne, sú odhadované na 5.512.719.662 eur.

 

Česko a Poľsko dostanú finančnú pomoc pre prepustených pracovníkov

Poslanci EP budú hlasovať o uvoľnení finančných prostriedkov z Globalizačného fondu EÚ pre Českú republiku a Poľsko, kde bolo v dôsledku uzatvorenia podnikov prepustených spolu 834 pracovníkov.

 

Europoslanci: Sexuálne násilie musí viesť k automatickému stíhaniu páchateľov

Znásilnenie a sexuálne násilie páchané na ženách musí byť podľa europoslancov klasifikované vo všetkých členských krajinách EÚ ako trestný čin. V niekoľkých členských štátoch totiž znásilnenie doposiaľ nie je zákonom považované za trestný čin, čo znamená, že nevedie k automatickému stíhaniu páchateľa. V pripravovanom uznesení vyzývajú poslanci aj na zavedenie európskeho trestnoprávneho nástroja proti rodovo motivovanému násiliu.

 

Poslanci chcú lepší dohľad nad uzatváraním jadrových elektrární v Bulharsku, Litve a na Slovensku

Parlament sa bude v pondelok zaoberať uznesením, ktoré kritizuje programy na vyradenie zastaraných jadrových elektrární z prevádzky v troch nových členských štátoch vrátane Slovenska. Výhrady sa týkajú najmä nákladov, nedodržiavania pôvodne stanovených termínov a možného využitia pridelených prostriedkov určených na vyraďovanie na iné energetické projekty. Poslanci budú o litovskej Ignaline, slovenských Bohuniciach a bulharskom Kozloduji hlasovať v utorok.

 

 

Úplný znenie spravodaja nájdete na tomto mieste.

 

Foto: Európsky parlament / Archív Miroslava Mikolášika

 

 

Chcem dostávať Dobré správy od môjho europoslanca