Aktuálne pre vás

Vycestujte za štúdiom do zahraničia

Máte 18 až 28 rokov, ovládate francúzsky jazyk a hľadáte spôsob, ako si doplniť vzdelanie pred nástupom do práce? Inštitút Sophia vám ponúka jednoročný študijný program s možnosťou študovať filozofiu, bioetiku, kresťanskú antropológiu a Sväté písmo.

Celý článok

 

Sedem dôvodov, prečo sa obrátiť na SOLVIT

Máte konkrétny problém, potrebujete sa zorientovať či podať sťažnosť v súvislosti s nesprávnym uplatňovaním pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy? Obráťte sa na SOLVIT – online sieť na riešenie problémov vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Ponúkame vám 7 konkrétnych príkladov vyriešenia sporu za pomoci SOLVITu.

Celý článok

 

Európske inštitúcie predstavujú širokú ponuku stáží

Európsky parlament a ďalšie európske politické orgány ponúkajú absolventom vysokých škôl a študentom ich posledných ročníkov širokú ponuku pracovných stáží. Stážisti môžu uplatniť nadobudnuté vedomosti z oblasti medzinárodných vzťahov a európskej politiky v praxi. V nasledujúcom prehľade ponúkame podrobnejšie informácie o vybraných možnostiach v troch kľúčových inštitúciách Európskej únie.

Celý článok

 

Organizujete vedeckú konferenciu alebo workshop a potrebujete finančnú podporu?

Európske vedecké centrum (European Science Foundation) so sídlom v Bruseli a Štrasburgu zverejnilo výzvu na predkladaniu návrhov na organizovanie výskumných konferencií a workshopov v rámci Európy. Možnosť získať finančné zdroje je určená pre projekty, ktoré sa zameriavajú na oblasť vedy a výskumu, rozvíjajú odbornú činnosť a spoluprácu v európskych rozmeroch.

Celý článok

 

Mikroúvery: Nová šanca pre podnikateľov a nezamestnaných

Ľudia, ktorí prišli o zamestnanie a premýšľajú o založení malej firmy, ako aj mikropodnikatelia, ktorí by chceli ďalej rozvíjať svoje aktivity, môžu požiadať o finančnú pomoc vo forme mikroúveru v maximálnej výške 25 000 eur. Európska komisia vyčlenila na mirkoúvery balík vo výške 100 mil. eur, ktorý bude možné zvýšiť až na päťnásobok.

 

Celý článok

 

Súťaž pre školy: Vyhrajte cestu do Bruselu

Pre všetky školy v Európskej únii vyhlásila Európska komisia súťaž na tému boja proti falšovaniu a pirátstvu. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť povedomie a informovanosť mladých ľudí vo veku od 10 do 15 rokov o aktuálnych nebezpečenstvách súvisiacich s týmto problémom. Víťazi pocestujú do Bruselu.

Celý článok

 
 
 

Chcem dostávať Dobré správy od môjho europoslanca