Čo presadzujem

Slovensko si zaslúži spravodlivú vládu, ktorá ochráni slobodu a prinesie bezpečnosť.
Preto voličom ponúkam
jednoznačné hodnoty:

Ochrana života počas celého života

Ochrana života počas celého života
Viac informácii

Dôraz na vonkajšiu aj vnútornú bezpečnosť krajiny

Dôraz na vonkajšiu aj vnútornú bezpečnosť krajiny

Dôraz na solidaritu so zraniteľnými spoluobčanmi

Dôraz na solidaritu so zraniteľnými spoluobčanmi

Dôraz na subsidiaritu, aby sa kompetencie vykonávali na správnej úrovni

Dôraz na subsidiaritu, aby sa kompetencie vykonávali na správnej úrovni, ideálne už na úrovni rodiny. Ľudia majú právo aj na to, aby štát do ich životov nezasahoval prehnane, najmä v oblasti výchovy alebo podnikania.

Viem strážiť reformy ako odborník na ekonomiku a financie

Budem presadzovať:

Záchranu Slovenska pred finančným krachom z dôvodu starnutia, a pritom spravodlivé a udržateľné dôchodky.

Záchranu Slovenska pred finančným krachom z dôvodu starnutia, a pritom spravodlivé a udržateľné dôchodky. Implicitný dlh Slovenska sa len v priebehu posledných dvoch rokov strojnásobil na úroveň 388% HDP. Je najvyšší čas vážne to riešiť.

Spravodlivosť pre rodičov, ktorí vychovávajú deti

Spravodlivosť pre rodičov, ktorí vychovávajú deti a napriek tomu platia plné odvody alebo nemajú dostatočne zohľadnenú starostlivosť o deti.

Cielené zlepšenie 2. a 3. piliera dôchodkového zabezpečenia

Cielené zlepšenie 2. a 3. piliera dôchodkového zabezpečenia

Zodpovedný prístup k životnému prostrediu, napr. otvorením diskusie o nákladovej efektívnosti environmentálnych opatrení

Zodpovedný prístup k životnému prostrediu, napr. otvorením diskusie o nákladovej efektívnosti environmentálnych opatrení (hodnota za peniaze), o úlohe organizácií spravujúcich štátne lesy alebo zameraním sa na ochranu zdrojov pitnej vody a zadržiavanie vody v krajine.

Zľahčenie prístupu samospráv a družstiev k programom na podporu nájomného bývania pre nízkopríjmové domácnosti

Zľahčenie prístupu samospráv a družstiev k programom na podporu nájomného bývania pre nízkopríjmové domácnosti (bez možnosti odkúpiť byt) a obnovu družstevného bývania (táto forma vedie k vlastníctvu bytu, ale nevyžaduje hypotéku).

Rozšírenie 2% dane na 5% pre charitatívne projekty neziskových organizácií

Rozšírenie 2% dane na 5% pre charitatívne projekty neziskových organizácií, ktoré pracujú so zraniteľnými skupinami v rámci komunity (napr. lokálne charity).

Ponúkam pevnosť v hodnotách

Ľudský život a ľudskú dôstojnosť považujem za univerzálne.

Ľudský život a ľudskú dôstojnosť považujem za univerzálne. Každý človek si zaslúži narodiť sa, žiť dôstojný život a na sklonku života si zaslúži naďalej ochranu života namiesto nedôstojnej eutanázie.

Sloboda je kľúčová hodnota. Ako kresťan verím, že sme ju dostali od Stvoriteľa v podobe slobodnej vôle a chcem ju presadzovať pre každého bez rozdielu.

Sloboda je kľúčová hodnota. Ako kresťan verím, že sme ju dostali od Stvoriteľa v podobe slobodnej vôle a chcem ju presadzovať pre každého bez rozdielu. Mám na mysli slobodu prejavu, združovania, zhromažďovania, náboženskú slobodu. Jednoducho hodnoty Novembra 89, za ktoré naši rodičia bojovali na námestiach. 30 rokov po revolúcii ich nesmieme opustiť!

So slobodnou vôľou prichádza aj zodpovednosť, ktorú treba niekedy aj vynútiť zákonmi a orgánmi štátu ako spoločenstva občanov, ktorí si želajú poriadok.

So slobodnou vôľou prichádza aj zodpovednosť, ktorú treba niekedy aj vynútiť zákonmi a orgánmi štátu ako spoločenstva občanov, ktorí si želajú poriadok.

Podporujem ústavou rozpoznané manželstvo jedného muža a jednej ženy ako najlepšie usporiadanie pre manželov samotných

Podporujem ústavou rozpoznané manželstvo jedného muža a jednej ženy ako najlepšie usporiadanie pre manželov samotných, ako aj pre komunity, v ktorých žijú. Teda aj pre Slovensko ako našu vlasť. Zároveň je také manželstvo v najlepšom záujme detí.

Podporujem parlamentom deklarovanú zvrchovanosť Slovenska v otázkach kultúry a etiky.

Podporujem parlamentom deklarovanú zvrchovanosť Slovenska v otázkach kultúry a etiky.

Podporujem dôsledné, pravdivé a spravodlivé vyrovnanie sa s prejavmi a následkami totalitných režimov, ktoré vládli na území Slovenska.

Komunizmus aj nacizmus zanechali na duši krajiny výrazné jazvy. Odpustenie je osobná cesta, ako národ si však dejiny potrebujeme pamätať. Preto podporujem nezávislosť a kvalitné podmienky pre Ústav pamäti národa. Budem strážiť nominácie do správnej rady a navrhnem opravu zákona o pamäti národa, aby zodpovednosť za vedenie inštitúcie bola jednoznačná. Zasadím sa o zadosťučinenie pre obete komunistického prenasledovania

Presadzujem aj:

Ochranu života cez zákony pomáhajúce rodičom, obetiam násilia, ohrozeným ženám.

Ochranu života cez zákony pomáhajúce rodičom, obetiam násilia, ohrozeným ženám.

Ochranu života cez sprísňovanie umelých potratov, pretože ľudský život si zaslúži ochranu už od počatia

Ochranu života cez sprísňovanie umelých potratov, pretože ľudský život si zaslúži ochranu už od počatia a prípadný rozpor v právach matky a dieťaťa nie je nikdy spravodlivé riešiť usmrtením dieťaťa.

Ochranu života pred zákonmi prinášajúcimi eutanáziu.

Ochranu života pred zákonmi prinášajúcimi eutanáziu.

Ochranu manželstva pre legislatívnymi ohrozeniami

Ochranu manželstva pre legislatívnymi ohrozeniami (napr. budem bojovať proti rozvodom dohodou).

Právo rodičov vzdelávať svoje deti, odstránenie administratívnych prekážok pre domáce vzdelávanie, zrušenie plošne povinných škôlok.

Právo rodičov vzdelávať svoje deti, odstránenie administratívnych prekážok pre domáce vzdelávanie, zrušenie plošne povinných škôlok.

Napíšte mi

Máte otázky, povzbudenia, či nápady? Neváhajte a napíšte mi.